BNI ישראל

יורם פישמן חבר/ה קבוצה

חבר קבוצת BNI הראשונים

יורם פישמן
מקצוע:
יעוץ כלכלי
חברה:
ייעוץ עסקי פיננסי
כתובת בעבודה:
הר מצדה 111/33
עיר:
אשדוד
מיקוד:
טלפון בעבודה:
0506404040
סלולארי:
0506-404040
מס' חינם:
פקס:
153-89561287
LinkedIn
Skype
אתר אינטרנט:
כתיבת תוכניות עסקיות לצורך גיוס כספים הן ממשקיעים והן מבנקים וקרנות. גיוס אשראי בנקאי טיפול באובליגו וגיוס כספים מקרנות. הערכות שווי בעת מכירה/קניה של עסקים. ליווי עסקי לעסקים חדשים וקיימים. הטמעת תהליכים פיננסים בעסק כמו תקציב ובקרה תמחור והמחרה וניהול תזרימי מזומנים מותאמים אישית לסוג העסק וללקוח.

פרטי חבר

כל הזכויות שמורות. BNI 2016 © | תקנון - מדיניות לחברים