BNI ישראל

עדי גולדברג רו“ח חבר/ה קבוצה

חבר קבוצת BNI עסקים בתנופה

עדי גולדברג רו“ח
מקצוע:
ליווי עסקי
חברה:
עדי גולדברג ליווי וניהול פיננסי
כתובת בעבודה:
עיר:
מודיעין
מיקוד:
טלפון בעבודה:
072-2300-875
סלולארי:
054-2550799
מס' חינם:
פקס:
Facebook
LinkedIn
Skype
אתר אינטרנט:
מהו ליווי וניהול פיננסי? ליווי וניהול פיננסי הינו שירות של "סמנכ"ל כספים במשרה חלקית" לעסקים קטנים ובינוניים שאין להם צורך בסמנכ"ל כספים במשרה מלאה. אני מאפשר ללקוחותי לקבל תמונה פיננסית מדויקת בכל עת. אני מעבד את הנתונים המתקבלים מרו"ח או ממנהל החשבונות לנתונים עיסקיים ברורים ופשוטים להבנה שנותנים לך כבעל העסק יכולת אמיתית לקבל החלטות בעסק. בין היתר אני אחראי על הקשר השוטף עם רו"ח או מנהל החשבונות ניהול תזרים המזומנים בניית תחזית שנתית להכנסות והוצאות ניתוח התחזית מול התוצאות בפועל בחינת התקשרויות עם ספקים צמצום עלויות מדידת יעילות תפעולית בחינת היקפי האשראי בעסק התנהלות מול הבנקים ועוד.

פרטי חבר

כל הזכויות שמורות. BNI 2011 ©